Make your own free website on Tripod.com

ANEXA nr.1 la Hotararea nr. 48din 22.12.2003

 

Stabilirea veniturilor medii lunare minime ce se pot obtine din  vanzarea terenurilor,cladirilor( altele decat locuintele personale)spatiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile:

      La stabilirea veniturilor s-a avut in vedere:

 

      -valoarea medie a terenului stabilit de organele de specialitate:

      -pretul mediu de vanzare  a terenului pe piata libera;

      -pretul mediu de vanzare pe piata libera a cladirilor si a altor bunuri;

 

a)vanzarea terenurilor:

  

-teren intravilan = 1 500 000 lei/ar/12 luni= 125 0000 lei;

-teren arabil extravilan 8 000 000 lei/ha/12luni=666700lei;

-vii  extravilan  = 12 000 000 lei/ha/12 lun    = 1 000 000 lei;

-teren neproductiv extravilan  = 3 000 000 lei/ha/12 luni  250 000 lei

 

b) vazarea cladirilor:

 

cu pereti din paianta:

-300 000 lei/mp suprafata construita/12 luni   25 050 lei

-          cu pereti din caramida ori piatra:

-          400 000 lei/.mp.suprafata construita/12 luni  = 31 250 lei

-           

c) Vanzarea autoturismelor (Dacia)                                                                                                                                                                                                                                        -2 000 000 lei/12 luni= 1 666 000 lei;

 

d) Vanzarea tractoarelor:

-100 000 000 lei/12 luni  = 8 333 000 lei;

 

e) Vanzarea autocamioanelor:

-45 000 000 lei/12 luni =   3 750 000 lei