Make your own free website on Tripod.com

 

ANEXA Nr.2 la Hotararea nr.48 din 22.12.2003

 

STABILIREA VENITURILOR MINIME MEDII LUNARE CE SE POT OBTINE DIN CRESTEREA ANIMALELOR ,FOLOSIREA TERENURILOR,CLADIRILOR,SPATIILOR LOCATIVE,MIJLOACELOR DE TRANSPORT SAU A ALTOR BUNURI MOBILEORI IMOBILE;

 

La stabilirea veniturilor am avut in vedere:

-productiile medii realizate in 2003 conformdarilor de seama Agr.;

-preturile la produse practicate pe piata libera din zona noastra;

-consumurilede furaje pe cap de animal prevazute in Legeanr.2/1982;

-nivelul tarifelor pentru lucrarilemecanizate din agricultura practicatein zona;

VENITURI REALIZATE DIN CRESTEREA ANIMALELOR PASARILOR,FAMILIILOR DE ALBINE SIDIN CULTIVAREA TERENURILOR

I.VACI LAPTE-1 CAP

I.VENITURI

Productia totala de lapte††††††††††††††††††† 3 000 l

Pret mediu de vanzare††††††††††††††††††††††† 8 000 lei/l

Venit lapte†††††††††††††††††††††††††††††† 24 000 000 lei

Vitel obtinut†††††††††††††††††††††††††††††††† 1 cap

Valoare vitel(40kgx 5,7l lapte/kgx6000lei/l)=1368 000 lei ;

Venit total††††††††††††††††††††††††††††††† 25 368 000 lei ;

II.Cheltuieli

Sortiment

UM

 

Perioada

 

 

PrÍt

Unitar

Valoare

Furaj

 

iarna

185

Vara

180

total

Lei

Lei

Fan

Kg

6

1110

-

-

1110

5000

5550000

Suculente

Kg

20

3700

-

-

3700

500

1180000

Grosiere

Kg

3

555

1

180

735

1000

735000

Concentrate

Kg

3

555

-

-

555

6000

3330000

Masa verde

Kg

-

-

50

9000

9000

400

3600000

Sare

Kg

0,065

12

0,065

12

24

2500

60000

Total

-

-

-

-

-

-

-

15 1215 000

Salarizare(2500 000lei/lunaX12 luni):17 cap. = 1 764 000lei

Insamantare artificiala††††††††††††††††††††† =†† 200 000lei

Medicamente+tratamente††††††††††††††† †††††††=†† 400 000lei

Total cheltuieli†††††††††††††††††††††††††††† = 17489 000lei

Venit net total††††††††††††††††††††††††††††† = 7 879 000lei

Venit net lunar††††††††††††††††††††††††††††† =657 000lei

TINERET TAURIN LA INGRASAT

IVENITURI

Greutatea la cumparare =100 kg

Perioada de crestere†† =300zile

Spor mediu zilnic††††† =600g

Spor total†††††††††††† =180 kg

Greutatea la livrare†† =280kg

Pret mediu la vanzare=50lei/kg

Venituri total†††††††† =14 000lei

II.CHELTUIELI

 

Sortiment

UM

 

Perioada

 

 

PrÍt

Unitar

Valoare

Furaj

 

iarna

185

Vara

180

total

Lei

Lei

Fan

Kg

6

240

-

-

240

5000

1200 000

Suculente

Kg

5

600

-

-

600

500

30 000

Grosiere

Kg

1

120

2

360

480

1000

480 000

Concentrate

Kg

2

240

1

180

420

6000

2520000

Masa verde

Kg

-

-

20

3600

3600

40

1440 000

Sare

Kg

0,016

2

0,016

3

5

25

12 500

Total

-

-

-

-

-

-

-

5 682 500

Salarizare(2500 x10 luni) :50cap††††††††††††† 500 000lei Medicamente+tratamente††††††††††††††††††††††††† 300 000lei Valoarea animalelor la cumparare(100kgx40 000lei/kg)

†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††=4 000 000lei

TOTAL CHELTUIELI†††††††††††††††††††††††††††† =10482 500LEI

Venit net total††††††††††††††††††††††††††††† = 3 517 500lei

Venit net lunar†††††††††††††††††††††††††††† =293 125 000lei

OVINE

I.VENITURI

Lana3 kg x 15 000 lei†† = 450 000 lei

Lapte 45 lx10 000 lei=450 000lei

Miei†† (1cap x 10 kg)x 80 000 lei/kg= 800 000lei

TOTAL††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1 700 000lei

II. CHELTUIELI

PERIOADA DE IARNA

FAN†† 0,5 KG/ZIX155 ZILEX833 LEI/KG= 64 558 LEI

GROSIERE 1,0 KG/ZIX155 ZILEI X410LEI/KG=63 550LEI

CONCENTARTE 0,3KG/ZIX155 ZILEX3500 LEI/KG=162 750 LEI

Total††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 290 850lei

Furaje pentru perioada de vara 210 zile

Taxa de pasunat cca 40 000lei/cap+210 000lei intretinere

†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††=250 000lei

Total cheltuieli†††††††††††††††††††††††††† =540 858lei

Venit net anual††††††††††††††††††††††††††† =1159 142lei

Venit net lunar††††††††††††††††††††††††††† =97 000lei

SCROAFE

I.VENITURI††††††††

NR. fatari x2/an

Purcei obtinuti la o fatare = 8 cap

Purcei obtinuti total†††††† =16 cap.

Mortalitati 5%

Purcei ce se vor intarca=15 cap

Valoarea unui purcel†† = 1 000 000lei

VENITURI TOTAL=15 000 000lei

II.CHELTUIELI

FURAJARE†††††††††††††††††††††††††††††††††† 7 785 000lei

Scroafa365 zilex6kg/ziX 3 000lei††††††† =6 570 000 lei

Purcei15 capx45zilex0,6kg/zix3000lei=1 2150 000lei

Salarizare(1 500 000lei/lunax12 luni) :30cap= 600 000lei

Medicamente+tratamente††††††††††††††††††††† =2 350 000lei

I scroafa x 100 000lei†† †††††††††††††††††††=100 000 lei

15 cap.purceix 150 000 lei††††††††††††††††† =2 250 000lei

Monta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =100 000lei

Total cheltuieli††††††††††††††††††††††††††† =10 835 000lei

Venit net total†††††††††††††††††††††††††††† =4 165 000lei

Venit net lunar†††††††††††††††††††††††††††† =347 083 lei

PORCINE LA INGRASAT

VENITURI110 kgx45000lei†††††††††††††††††† =4950 000lei

CHELTUIELI

FURAJE CONCENTRATE730 KGX3500LEI/KG†††††† =2 550 000LEI

Intretinere†††††††††††††††††††††††††††††††† =547 500lei

Total cheltuieli††††††††††††††††††††††††††† =3102 500lei

VENIT NET ANUAL†††††††††††††††††††††††††††† =1847500LEI

VENIT NET LUNAR†††††††††††††††††††††††††††† =153 958lei

PASARI DE OUA

I.Venituri††††††††††††††††††††††††††††††††† =140 BUC

PrÍt mediu de vanzare†††††††††††††††††††††† 3500lei/buc

Venit†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =490 000lei

Pui obtinuti 17 cap

PrÍt pui de o zi††††††††††††††††††††††††††† =10 000lei

Venit pui†††††††††††††††††††††††††††††††††† =170 000lei

Venit total††††††††††† †††††††††††††††††††††=660 000lei

II.CHELTUIELI††††††††††††††††††††††

Furajare(365 zilex0,140/zi x 6000lei/zi†††† =306 000lei

Medicamente+tratamente††††††††††††††††††††† =†† 50 000lei

Total cheltuieli††††††††††††††††††††††††††† =356 000lei

Venit net†† ††††††††††††††††††††††††††††††††=304 000lei

Venit lunar†††††††††††††††††††††††††††††††† =†† 25 000lei

CAL+CARUTA

I.VENITURI††††††††††††††††††††††††††††††††† =19 600 000LEI

CHELTUIELI††††††††††††††††††††††††††††††††† =12 240 000LEI

VENIT NET ANUAL††††††† †††††††††††††††††††††= 7 360 000LEI

VENIT NET LUNAR†††††††††††††††††††††††††††† =†† 613 000LEI

ATELAJ CU 2 CAI

Venit net lunar†††††††††††††††††††††††††††† =906 000lei

FAMILII DE ALBINE

I.VENITURI

20 kg x 70 000 leikg†††††††††††††††††† 1 400 000lei/fam.

II.CHELTUIELI†††††††††††††

Medicamente+stimulente+ intretinere†† 600 000 lei

Venit net anual††††††††††††††††††††††††† 800 000 lei

Venit net lunar†††††††††††††††††††††††††† 67 000 lei

 

CULTIVAREA TERENULUI AGRICOL

 

GRAU

 

I.VENITURI†††† 3 000 kg/ha x 6 000 lei/kg= 18 000 000 lei

II.CHELTUIELI

Arat††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Discuit + semanat†††††††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Fertilizat††††††††††††††††††††††††††††† ††2 000 000 lei

Erbicidat†††††††††††††††††††††††††††††††† 1 000 000 lei

Samanta†††††††††††††††††††††††††††††††††† 3 000 000lei

Tratament( pesticide)††††††††††††††††††† 1 000 000 lei

Recoltat†††††††††††††††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Eliberat teren†††† ††††††††††††††††††††††1 000 000 lei

Total cheltuieli†††††††††††††††††††††††† 12 500 000 lei

Venit net anual††††††††††††††††††††††††† 5 500 000 lei

Venit net lunar††††††††††††††††††††††††††† 458 000 lei

PORUMB

 

I.VENITURI††††† 3 000 kg/ha x 5 000 lei/kg = 15 000 000 lei

II.CHELTUIELI

Arat††††††††††††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Discuit+ semanat††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Samanta tratata†††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Fertilizat††††††††††††††††††††††† 1 200 000 lei

Erbicidat†††††††††††††††††††††††† 1 000 000 lei

Prasit mecanic I si II††††††††††† 1 000 000 lei

Prasit manual I si II†††††††††††† 1 500 000 lei

Recoltat††††††††††††††††††††††††† 1 000 000 lei

Transport†††††††††††††††††††††††††† 600 000 lei

Eliberat teren††††††††††††††††††††† 800 000 lei

Alte cheltuieli†††††† 10%†††††††† 1 000 000 lei

Total cheltuieli†††††††††††††††† 12 600 000 lei

Venit net anual†††††††††††††††††††††† 2 400 lei

Venit net lunar†††††††††††††††††††† 200 000 lei

 

 

FLOAREA SOARELUI

I.VENITURI††† 1 400 kg/ha x 7 000 lei/kg=9 800 000 lei

 

 

II.CHELTUIELI

 

Arat†††††††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Discuit + semanat††††††††††† 1 500 000 lei

Samanta tratata††††††††††††† 1 000 000 lei

Fertilizat†††††††††††††††††† 1 000 000 lei

Erbicidat††††††††††††††††††††† 500 000 lei

Prasit mecanic†††I si II†† 1 000 000 lei

Prasit manual†††††††††††††††† 600 000 lei

Recoltat†††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Eliberat teren†††††††††††††††† 500 000 lei

Alte cheltuieli††††††††††††††††††††† - lei

Total cheltuieli†††††††††††† 9 100 000 lei

Venit net anual††††††††††††††† 700 000 lei

Venitlunar††††††††††††††††††† 58 000 lei

 

 

LEGUME +PEPENI

 

I.VENITURI 25 000 000kg/ha x 6 000 lei/kg= 15 000 000 lei/ha/an

IICHELTUIELI

Pregatirea terenului†††††††††††† 2 500 000 lei

Samanta +material saditor†††††† 65 000 000 lei

Lucrari de intretinere†††††††††† 6 000 000 lei

Irigat +tratamente††††††††††††† 20 000 000 lei

Cheltuieli valorificare††††††††† 12 000 000 lei

Total cheltuieli††††††††††††††† 105 500 000 lei

Venit net anual††††††††††††††††† 45 150 000 lei

Venit net lunar†††††††††††††††††† 3 750 000 lei

 

PADURE

VENIT NET ANUAL††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2 000 000 lei/ha

VENIT NET LUNAR†††† 167 000 lei/ha

 

VITA DE VIE

I.Venituri :8 000 kg/hax 5 000 lei/kg= 40 000 000lei

 

II.CHELTUIELI

Amortizarea investitiei†††††††††††††† 2 000 000 lei

Cheltuieli materiale††††††††††††††††† 7 000 000 lei

Fertilizare + tratamente††††††††††††† 3 000 000 lei

Recoltare††††††††††††††††††††††††††† 5 000 000 lei

Vinificatie††††††††††††††††††††† ††††3 000 000 lei

Alte cheltuieli†††††††††††††††††††††† 2 500 000 lei

Total cheltuieli†††††††††††††††††††† 22 500 000 lei

Venit net anual††††††††††††††††††††† 17 500 000 lei

Venit net lunar†††††††††††††††††††††† 1 458 000 lei

 

 

TUTUN

 

I VENITURI700 kg /ha x 50 000 lei/kg =†† 35 000 000 lei

IICHELTUIELI

Arat + pregatirea terenului††††††† 2 500 000 lei

Plantat††††††††††††††††††††††††††† 1 500 000 lei

Material de plantat††††††††††††††† 5 000 000 lei

Lucrari de intretinere†††††††††††† 3 000 000 lei

Recoltat + conditionat†††††††††††† 8 000 000 lei

Total cheltuieli††††††††††††††††† 20 000 000 lei

Venit net anual†††††††††††††††††† 15 000 000 lei

Venit lunar††††††††††††††††††††††† 1 250 000 lei

 

TRACTOARE

 

VENIT NET ANUAL††††††††††††††† 20 000 000 lei

VENIT NET LUNAR†††††††††††††††† 1 667 000 lei

 

AUTOCAMION

VENIT NET ANUAL††††††††††††† 18 000 000 lei

VENIT NET LUNAR†††††††††††††† 1 500 000 lei

 

AUTOTURISM

 

VENIT NET ANUAL††††††††††††††† 5 000 000 lei

VENIT NET LUNAR††††††††††††††††† 416 000 lei

 

 

VENITURI OCAZIONALE

SEZONUL CALD

7 luni x 15 zile lucrate x 150 000 lei/zi =15 750 000lei

venit net lunar††††††††††††††††††††††††† =2 250 000 lei

SEZONUL RECE

5 luni X 3 zile lucrate x 150 000 lei/zi= 2 250 000lei

venit net lunar†††††††††††††††††††††††† =†† 450 000lei

VENITURIREALIZATEDECATREPERSOANELE PLECATE LA MUNCAIN STRAINATATE

MIN. 10ZILE LUCRATE /LUNA X 12 LUNI =††† 120 ZILE/AN

VENITUL ZILNIC†††††††††††††††††††††††† =2 000 000 lei

VENIT ANUAL††††††††††††††††††††††††††† =360 000 000 lei

VENIT NET LUNAR=†††††††††††††††††††††† = 30 000 000 lei

 

†††††††††††††††† Persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati au obligatia sa efectueze lunar 72ore munca la lucrari de interes local.††† ††††††††††††